راهنمای شستشوی روتختی

نحوه ی صحیح شستشوی روتختی

چند نکته ی اساسی در شستشوی روتختی:

1-حتما شستشو را با آب سرد و دمای پایینتر از 30 درجه سانتیگراد انجام دهید.

2-از پودرهای آنزیم دار استفاده نکنید.

3-در هنگام شستشو کاور بالش و کاور کوسن را برعکس نمایید.

4- شستشوی لحاف پنبه دوزی شده بهتر است توسط خشکشویی انجام شود در غیر اینصورت پس از شستشو و آبکشی آن را جایی مسطح پهن کنید تا خشک شود.

5-کاور بالش و ملحفه کشدوز (کاور تشک) را با استفاده از نرم کننده بشویید و سپس اتو بزنید ولی لحاف را اتو نزنید.